Ojcostwo fizyczne w pismach autorów wczesnochrześcijańskich.

Fatherhood in the Works of Early Christian Authors

Instytucja finansujaca: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
Kwota finansowania: 894 020 zł
Kierownik projektu: ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Czas trwania: 2022-2026

Aktualności:

Zespół:

Kierownik projektu:

ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL

Wykonawca

W trakcie wyłaniania

Post-doc

W trakcie wyłaniania

Publikacje:

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ks. Marcin Wysocki, realizujący projekt Ojcostwo fizyczne w pismach autorów wczesnochrześcijańskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 14, Lublin.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.