Popular science abstract [ENG]

Popular science abstract [ENG]

In re [EN]cent years, the crisis of paternity, of its meaning and of its understanding has been increasingly spoken of. There are many discussions about the role of the father; what fatherhood is, what it means to be a father, who can be considered a father. Modern...
Streszczenie popularnonaukowe [PL]

Streszczenie popularnonaukowe [PL]

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o kryzysie ojcostwa, jego znaczenia i rozumienia. Toczy się wiele dyskusji dotyczących roli ojca; tego, czym jest ojcostwo, co to znaczy być ojcem; kto może być uznany za ojca. Wpisują się w ten dyskurs współczesne dyskusje o...